CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

Fond zaměřený na komerční nemovitosti na území České republiky

Rozhodnutím České národní banky je fond schválen k veřejnému nabízení v České republice.
Auditor: Deloitte  |  Depozitář: NEUE BANK AG  |  Správce: CAIAC Fund Management.

 

V současné době spravujeme nemovitosti v hodnotě

3 760 000 000 Kč

Proč právě komerční nemovitosti?

  • větší, výnosově zajímavější projekty
  • prémioví nájemníci
  • dlouhodobé nájemní smlouvy
  • pravidelné nájmy = stabilní výnos

Dlouhodobě stabilní zhodnocení

15.66 %
zhodnocení od založení 23.02.2016 – 31.01.2019
5.08 %
1. rok od založení 23.02.2016 – 22.02.2017
5.17 %
zhodnocení za rok 2017 01.01.2017 – 31.12.2017
4.32 %
za posledních 12 měsíců 01.02.2018 – 31.01.2019
10726
Uložte své peníze tam, kde to dobře znáte

Portfolio nemovitostí pod kontrolou fondu

109 000 m² podlahové plochy

Prémioví nájemníci

Nákupní centra jsou obsazena prémiovými nájemníky s dlouhodobými smlouvami

CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND je fond se sídlem v Lichtenštejnsku obhospodařovaný lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management. Fond je alternativním investičním fondem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů. Ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů („ZISIF“), je fond tzv. zahraničním investičním fondem srovnatelným se speciálním fondem. Fond je zapsán v seznamu zahraničních investičních fondů vedeném Českou národní bankou podle § 597 písm. e) ZISIF a investice do fondu tedy mohu být veřejně nabízeny v České republice. Fond může v souladu se svým statutem/prospektem investovat do nemovitostí a nemovitostních společností, popř. dalších doplňkových aktiv. Auditorem fondu je Deloitte a depozitářem NEUE BANK AG. Výhradním distributorem investic do fondu v České republice je společnost EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Výše uvedené údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. Investování do podílových listů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy těchto investičních nástrojů, z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů, resp. zemí. Investor nese plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment Fund Association.

Chcete se dozvědět více informací? Sjednejte si schůzku

Domluvit schůzku